ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
معرفی و مرور کتاب جامعه فرسودگی جامعه شفافیت | دو کتاب از بیونگ چول هان - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن