ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
مرور و خلاصه کتاب جایگاه‌ سازی نبردی در ذهن | نکات مدیریتی و برندسازی - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن