ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
نظریه پنجره شکسته در مدیریت و کسب‌وکار - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن