Avinash Kaushik G+: محتوا هر آن چیزی است که ارزشی را به زندگی مخاطب اضافه می‌کند. این ارزش می‌تواند از طریق دادن اطلاعاتی جدید، سرگرم کردن یا اطلاعاتی برای بهتر انجام دادن کارها باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *