برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

مدیریت

2   مقاله
2
25 دقیقه زمان مطالعه
1 38

پرسش‌های ساده عمق ویژه‌ای دارند و نیازمند پاسخ‌‌های درونی کامل،  صادقانه و گاهی دردناک هستند. ما به سازمان، به خودمان و به مشتریان ضرر زیادی وارد می‌کنیم اگر به پنج…

ادامه خواندن
16 دقیقه زمان مطالعه
0 98

چند روز پیش پشت چهارراهی نزدیک محل زندگی‌ام ماشینی پارک شده بود (درست پشت چراغ و در محل عبور ماشین‌ها طوری که مرتب پشت ماشین راه‌بندان می‌شد.) سایه‌بان پشت شیشه…

ادامه خواندن