ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
دورۀ آموزشی گریز از ارتباط‌گری | شیوه‌های جدید خلق ارتباط مؤثر در کار و زندگی - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن