ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
دوره-و-کتاب-کتاب-نویسی-ناهید-عبدی - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن