ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
خرید دوره کتاب‌نویسی ناهید عبدی | 12 فایل صوت+1 کتاب آموزشی | چگونه یک کتاب ساختاریافته و حرفه‌ای بنویسیم؟ - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن