ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
بی‌تنبلی - از رنج اهمالکاری‌ تا لذت پرُکاری - ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن