برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

آزادی

1 مقاله
1
ب

برای آزادی

7 دقیقه زمان مطالعه
1 104
7 دقیقه زمان مطالعه
1 104

یکی از عزیزترین و عجیب‌ترین خواب‌های زندگیم، دیدن نحوۀ شکل‌گیری انگشتان کودکی در رحم مادر بود. شاید این خواب شبیه صحنه‌های شکل‌گیری جنینی بود که در بیداری این طرف و…

ادامه خواندن