برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

امید

2   مقاله
2
خ

خانۀ جدید ما و شب‌های روشنش

9 دقیقه زمان مطالعه
1 120
9 دقیقه زمان مطالعه
1 120

شاعری از چک به نام جان اسکاسل، در یکی از شعرهایش از اندوهی می‌گوید که فرایش گرفته. دلش می‌خواهد این اندوه را بردارد و با خود به دوردست‌ها ببرد، با…

ادامه خواندن
ب

برای آزادی

7 دقیقه زمان مطالعه
1 104
7 دقیقه زمان مطالعه
1 104

یکی از عزیزترین و عجیب‌ترین خواب‌های زندگیم، دیدن نحوۀ شکل‌گیری انگشتان کودکی در رحم مادر بود. شاید این خواب شبیه صحنه‌های شکل‌گیری جنینی بود که در بیداری این طرف و…

ادامه خواندن