برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

اندیشیدن

4   مقاله
4
ج

جنگ شد و دیالوگی برقرار نشد

8 دقیقه زمان مطالعه
0 100
8 دقیقه زمان مطالعه
0 100

اواخر قرن نوزدهم در برزیل هستیم. مردم شهرنشین خود را آمادۀ دنیایی نو می‌کنند اما صحرانشینان در حال شکل دادن به جنبشی مستقل هستند. مردی به نام مرشد، روستا به…

ادامه خواندن
خ

خانۀ جدید ما و شب‌های روشنش

9 دقیقه زمان مطالعه
1 120
9 دقیقه زمان مطالعه
1 120

شاعری از چک به نام جان اسکاسل، در یکی از شعرهایش از اندوهی می‌گوید که فرایش گرفته. دلش می‌خواهد این اندوه را بردارد و با خود به دوردست‌ها ببرد، با…

ادامه خواندن
ب

برای آزادی

7 دقیقه زمان مطالعه
1 104
7 دقیقه زمان مطالعه
1 104

یکی از عزیزترین و عجیب‌ترین خواب‌های زندگیم، دیدن نحوۀ شکل‌گیری انگشتان کودکی در رحم مادر بود. شاید این خواب شبیه صحنه‌های شکل‌گیری جنینی بود که در بیداری این طرف و…

ادامه خواندن