برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

علت و معلول

1 مقاله
1
5 دقیقه زمان مطالعه
0 9

اشتباه می‌گفت. برای پی بردن به اشتباهش نیاز به توضیح بیشتری نبود. تا حد زیادی خام و اشتباه بودن گزاره‌هایی که مطرح می‌کرد محرز بود. مثل این بود که دغدغه‌هایش…

ادامه خواندن