ثبت‌نام دورۀ دوم کوچینگ تولید محتوای محصول آموزشی به پایان می‌رسد در...
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
ناهید عبدی, نویسنده در ناهید عبدی | نگاهی دیگر به خواندن و نوشتن