تقلای دیده شدن در عصر نویزها

همیشه سیر تکامل از دیروز به امروز اتفاق نمی‌افتد. مانند عصر امروز شاهد هستیم که تکامل خیلی چیزها روند عکس را طی می‌کند. خیلی از مفاهیم پیش‌پاافتادۀ دیروز، دیگر امروز ساده و پیش‌پاافتاده نیستند. این مفاهیم در عصر جدید تولدی دوباره را تجربه می‌کنند و […]

ادامه ی مطلب

تلۀ بهانه‌های منطقی

یکی از ثمرات بزرگ عصر جدید این است که از ما انسان‌های باهوش‌تری ساخته است با بهانه‌های واقعی‌تر و منطقی‌تر. گاهی این بهانه‌ها این قدر قابل دفاع هستند که راه را برای هر اقدام سازنده‌ای می‌بندند. ما در موقعیت‌های مختلف بهانه می‌آوریم مثل وقتی‌که: به […]

ادامه ی مطلب

تواضعی که به مرز ترس می‌رسد

وقتی از من در مورد خوب و بد چیزی می‌پرسند اغلب به یک مورد اشاره می‌کنم: مرزبندی. خیلی وقت‌ها این مرزها هستند که به ما حد و حدود درست بودن را نشان می‌دهند. اعتمادبه‌نفس خوب است؟ مطالعه کردن خوب است؟ خودرأی بودن و حق‌به‌جانب بودن […]

ادامه ی مطلب

رابطۀ ظریف تصمیم‌گیری و عزت نفس

تصمیم‌گیری و عزت‌نفس. این دو واژۀ به‌ظاهر جدا از هم اغلب اوقات سازۀ شخصیت ما را می‌سازند. تصمیماتی که می‌گیریم پایه و اساس عزت‌نفس ما هستند و شکل‌گیری عزت‌نفس به وجود آورندۀ شخصیت ماست. ما با تصمیمات درست یا غلطی که می‌گیریم هر بار بخشی […]

ادامه ی مطلب

هنر ارزیابی عملکرد

کسی که دغدغۀ آموزش، یادگیری و توسعۀ فردی دارد خیلی منطقی است که به جای اصرار بر یادگیری از بیرون، بخش مهمی از فرآیند یادگیری را به آموختن از خود اختصاص بدهد. البته این کار سخت است چون خیلی نیاز به عمل‌گرایی دارد. ما وقتی […]

ادامه ی مطلب

قانون اینرسی و نوشتن کتاب

از قانون اینرسی به یاد داریم آنچه در حرکت است تمایل دارد به حرکت کردن ادامه دهد و چیزی که در حالت سکون است، متمایل به ماندن در همان حالت است. قانون اینرسی انسانی هم اغلب اوقات تأییدی بر همین قاعده است: وقتی شروع به […]

ادامه ی مطلب

توصیه‌های درستی که می‌توانند نادرست باشند

ما خیلی وقت‌ها به مطلق فکر کردن عادت می‌کنیم. یا چیزی را مطلقاً درست می‌دانیم یا نادرست. بد نیست چالشی برای خودمان در نظر بگیریم و چند وقت یک‌بار و به فراخور موقعیتی که در آن قرار می‌گیریم، بعضی قوانین به‌ظاهر درست (یا غلط) را […]

ادامه ی مطلب

ما بی‌نهایت نیستیم

بهترین درس‌های مدیریت زمان، بهترین برنامه‌های خودشناسی، بهترین ابزارهای یادگیری، برنامه‌ریزی و توسعه، اغلب اوقات یک ویژگی مشترک دارند: آن‌ها به محدودیت ما انسان‌ها اشاره می‌کنند و وعده‌ها و نظرات و دیدگاه‌هایی را که پیش روی ما قرار می‌دهند با توجه به این مسئله می‌چینند. […]

ادامه ی مطلب

باورهای تقلبی

ما به خواسته‌هایمان نمی‌رسیم، مدام کم می‌آوریم و درجا می‌زنیم، دلیل بزرگی برای پیشرفت دیگران و به همان نسبت، دلیل موجهی برای عقب افتادن خودمان پیدا نمی‌کنیم. چیزهایی را قبول داریم اما نمی‌توانیم مطابق با آن‌ها عمل کنیم. چرا؟ من فکر می‌کنم یکی از بزرگ‌ترین […]

ادامه ی مطلب